Saç kaynak uygulaması yapan yerler, doğal saç satın alırlar. Bu doğal saçları satın almada, bazı kriterler uygulanır. Saçı satan kişiye donör denir. Saçları sağlıklı olan kişilerden, belli bir ücret karşılığında, protez saç alınır.

Satın alınacak saça bazı testler uygulanır. Sonuçta başka birisinin saçına ekleneceği için, saçların sağlıklı ve daha önce kimyasal işlem uygulanmamış olması gerekir. Herhangi bir hastalık bulunmaması gereken saçlar, uygun bulunduğu takdirde, donörden satın alınır.

Sac Fyatlari

Sac Fyatlari

Protez Saçlar

Protez saçlar, tüm saç kaynak uygulamalarında kullanılır. Bazı kişiler, ucuz alma pahasına sentetik ya da yurtdışından gelen saçları kullanırlar. Bu durumun sonuçları, saç kaynak uygulaması yapılan kişide olumsuz olarak kendisini gösterir.

Protez saçların, doğal saçlar ile uyumlu olması gerekir. Bu yüzden belli başlı saç tipleri vardır. Bu saç tiplerinden uygun olanını, uygulamayı yapan kişi seçer. Uygulama yaptıran kişinin saç özelliğine göre de protez saçlar eklenir.

Protez saçlar, tutamlar halinde satın alınır ve uygulama yapılacağı işleme göre de tutamlar halinde fiyatlandırılır.

Sac Fiyatlari

Sac Fiyatlari